Disclaimer


Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. P4P International is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan P4P International of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P4P International.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

P4P Sports Management B.V.
Zeemanstraat 27
2991 XR Barendrecht

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover P4P International geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.


News and InformationVision
P4P will help players to be aware of their talent what they need to do in order to help them achieve their goals.
Continue »

Other sportsmen/women
Abigail Deekman is currently boxing for three years, the last year internationally...
Continue »