Disclaimer


Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. P4P International is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan P4P International of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P4P International.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

P4P Sports Management B.V.
Zeemanstraat 27
2991 XR Barendrecht

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover P4P International geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.


Nieuws & Spelers


     Onze spelers
Farshad Noor is één van de spelers van P4P International. Klik op de link voor een overzicht van alle spelers én de portfolio van de voetballers.
Lees verder »
     
  Andere (Top)sporters
Bram Bruinse is één van onze talentvolle tennissers. P4P is actief in meerdere sporten.
Lees verder »