Nieuwe regelgeving voor spelersmakelaars


De KNVB voert per 1 april 2015 nieuwe regelgeving in met betrekking tot spelersmakelaars. Het zogeheten 'Reglement Intermediairs' is bedoeld om in het belang van het Nederlands voetbal de intermediairs te reguleren en het eerste kaf van het koren te scheiden. Uitsluitend personen die bij de KNVB staan geregistreerd als intermediair mogen ook als zodanig optreden.

De invoering is een direct gevolg van het besluit van FIFA om het licentiesysteem voor spelersmakelaars op te heffen. Het FIFA-congres stemde op 11 juni 2014 in met wijziging van de FIFA-statuten, waardoor spelersmakelaars en zaakwaarnemers geen examen meer hoeven af te leggen om als intermediair te kunnen optreden. Wel moeten zij geregistreerd staan bij de voetbalbond als ze betrokken zijn bij een transactie. FIFA hanteert voor intermediairs voortaan een 'minimumregeling', maar biedt alle nationale voetbalbonden wel de ruimte om die uit te breiden.

Reglement
Een zaakwaarnemer of spelersmakelaar zal dan ook voortaan worden aangeduid als intermediair. De licentie wordt afgeschaft en iedereen mag zich registreren als intermediair. Een intermediair is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers of clubs vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers. 

Een intermediair moet als zodanig geregistreerd staan bij de KNVB en daarvoor jaarlijkse registratiekosten betalen. Uitsluitend personen die door de KNVB als intermediair zijn geregistreerd, mogen als zodanig optreden. Alvorens geregistreerd te kunnen worden, voor steeds maximaal één jaar, dient de persoon in kwestie de navolgende documenten in te dienen bij de KNVB:

- Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring.
- Een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of geldige identiteitskaart.
- Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag of ingeval de natuurlijke persoon niet ingeschreven staat in Nederland, een vergelijkbaar document afgegeven in het land waar deze persoon staat ingeschreven.
- De overeenkomst tussen een intermediair en een speler of een club moet schriftelijk worden vastgelegd in een zogeheten vertegenwoordigingsovereenkomst. Deze overeenkomst mag worden aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar.
- De club blijft in Nederland verantwoordelijk voor de betaling van de commissie van de intermediair.

Clubs en spelers mogen zich bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers uitsluitend laten vertegenwoordigen door intermediairs.
Nieuw is ook dat indien de vertegenwoordiging door een intermediair betrekking heeft op de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van een minderjarige speler, het niet is toegestaan om de intermediair voor deze vertegenwoordiging te vergoeden.

Jaarlijks zal de KNVB de bedragen publiceren die de bij de KNVB aangesloten clubs in totaal heeft betaald voor de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers, aan intermediairs.

Intermediarsreglement
Met het Reglement Intermediair speelt de KNVB daarop in. In samenspraak met Pro Agent, ProProf, VVCS, FBO, ECV en de clubs is door de werkgroep spelersmakelaars een systeem ontworpen waarbij intermediairs gebonden zijn aan regels van de KNVB. Om geregistreerd te kunnen worden dient men een intermediairsverklaring te ondertekenen en onder meer de volgende 
documenten te kunnen overleggen:

- Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring;

- Een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart;

- Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag

Vanaf 1 april 2015 houdt de KNVB een register bij met intermediairs en zal deze ook publiceren. De registratie is maximaal voor één jaar geldig. Elk jaar, op uiterlijk 31 maart, worden de namen geopenbaard van alle geregistreerde intermediairs en de transacties met Nederlandse clubs waarbij zij betrokken waren. Ook publiceert de bond het totaalbedrag dat elke Nederlandse club in dat jaar heeft betaald aan geregistreerde intermediairs voor onderhandelingen over spelerscontracten en/of transfers.

Tuchtelijke organen
Geregistreerde intermediairs zijn gebonden aan de statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van één of meer van hun organen en vallen onder de jurisdictie van de organen van de KNVB, waaronder de tuchtrechtelijke organen en het college van arbiters. Zodra het nieuwe reglement in werking is getreden, zal de KNVB in samenwerking met de werkgroep spelersmakelaars een soort certificeringsysteem ontwikkelen voor organisaties waarbij intermediairs zijn aangesloten. Op deze manier wil de KNVB de kwaliteit van spelersmakelaars die zijn aangesloten bij gecertificeerde organisaties waarborgen.

Pro Agent
Complimenten gaan uit naar Pro Agent, de vakbond van spelersmakelaars in Nederland, voor hun goede werk tot op heden en vasthoudendheid. Echter laat de nieuwe regelgeving van de KNVB nog wel veel zaken open. Zo is Pro Agent druk bezig met een internationaal keurmerk. Dit is zeer belangrijk, want het is nu totaal onduidelijk hoe je je als Nederlandse agent moet registreren in het buitenland wanneer je daar voor een cliënt een club vindt. En dat met de aankomende transferwindow voor de deur! Verder is het nu niet inzichtelijk wat de positie is van een advocaat in dit geheel. Wat zijn de rechten van een advocaat in binnen- en buitenland? Voorheen waren we als gelicentieerde agenten (logischerwijs) verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Nu wordt daar niets meer over gezegd. Dit is slechts een greep uit de nu nog onduidelijke zaken in de nieuwe regelgeving.


vorige pagina


Tweets